הגדל חלון

 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
חלה חובת נוכחות והשתתפות פעילה בשעור

מטרות הקורס

1.הסטודנטים יהיו מודעים לצרכים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ויפתחו מוטיבציה לשילוב ומתן מענה לצרכים אלה.

2. הסטודנטים יהיו מודעים לתחומים הבעייתיים ביישום השילוב

3. הסטודנטים יחשפו למודלים שונים של שילוב בחינוך הרגיל

4.  הסטודנטים יחשפו לבעייתיות באינטראקציות בין המחנך, המערכת, הפרט והמשפחה.

5. הסטודנטים יתמודדו עם פתרון דילמות בכיתה משולבת


הנושאים

. חוק השילוב.
. עמדות כלפי שילוב, דעות קדומות, טיפוח חשיבה ביקורתית
. תלמידים , הורים , מורים , קהילה - שינוי עמדות
. מודלים לשילוב . אוכלוסיית התלמידים המשתלבים .

. התמודדות המשפחה של הילד בעל הצרכים המיוחדים
. צרכי התלמיד המשתלב ,אירגון הכיתה המשלבת.
. דרישות המסגרת המשלבת.
. צרכי התלמיד הרגיל בכיתה משולבת .
. אינטראקציה - התלמיד בעל הצרכים המיוחדים והתלמיד הרגיל, בכיתה.
. אינטראקציה - תלמיד בעל צרכים מיוחדים והמחנכת בכיתה הרגילה .
. שיתוף פעולה בין כל הגורמים האחראים לשילוב .
. ילדים בעלי חריגויות : על פי בחירת הסטודנטים


דרכי הוראה
הרצאות, סרטים, תרגילי התנסות בכיתה,
הוראת עמיתים, דיונים
חובות הסטודנט

השתתפות פעילה בדיון

 הגשת רפרט בכתב ובעל פה

 קריאה מודרכת

 

 


הערכת הסטודנט

ערך כל תרגיל שיינתן - 10% מהציון הכולל

רפראט - ציון הרפראט יתחלק באופן שווה בין הרפראט שבע"פ לרפראט שבכתב.

ערכו של הרפראט יחושב בהתאם למספר תרגילים שינתנו.


ביבליוגרפיה

 אוניברסיטה פתוחה (1989) סוגיות בחינוך מיוחד. יחידה 4 – ליקויי למידה, יחידה 5 – עזובה

 ועבריינות נוער, יחידה 6- הפרעות רגשיות אצל ילדים, יחידה 7- עיוורון ולקות ראייה, יחידה 8- חירשות ולקות שמיעה, יחידה 10- משפחות לילדים חריגים.
אוניברסיטה פתוחה( 1998) זיו א.,  מחוננות וכשרונות מיוחדים 
אקסליין, ו.  (1975 ) דיבס, הילד המחפש את זהותו.  הוצאת ספרית פועלים.
 בן נר, י. (1992) בוקר של שוטים . ירושלים: הוצאת כתר.
 בראון, נ.  (1969 ) כף  רגלי השמאלית. תל אביב: הוצאת ספרית פועלים.
 ברגמן, ת.  (1985 )  מחפשים את אסנת.  ירושלים: הוצאת כתר. 
ברלד ר., (1991 ) "שילוב תלמידים עם ליקויי למידה "החינוך המיוחד ,. 35
גרין, ח.  (1975 )  מעולם לא הבטחתי לך גן של ורדים. תל אביב: הוצאת ספרית פועלים.
גרינברג,  ג'. (1979) בסימן הדממה. הוצאת ספריית פועלים.
גרינפלד, ג'.  (1973 ) ילד ושמו נוח. חיפה: הוצאת שקמונה.
דולטו.פ.ד.  (1973)  סיפורו של טיפול.  תל אביב: הוצאת רשפים.
דוטור, ז'. (1999 ) ראש של כלב. תל אביב: הוצאת בבל.
האדון, מ.  (2004 ) המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה. הוצאת מחברות לספרות,כנרת,זמורה-ביתן,דביר.
האנדלי, ג'.מ.  (1977)  ילד אחר, סיפורו של ילד אוטיסט. תל אביב: הוצאת ספרית פועלים.
היימן ה ,. (1999) "מורים נבוכים", הד החינוך,ג,  ע. 27 - 24 , 12 , 11 
הלמן, ע., (1997) ילדה מיוחדת,             תל-אביב, עם עובד.
ויליאמס, ד.  (1996 ) אף אחד בשום מקום.  ספרי חמד, הוצאת ידיעות אחרונות.
זינו ט (1989) "השילוב מנקודת מבטה של תלמידה" החינוך המיוחד  , 33 , ע. 15- 14
זקס ש., (1983) טיפוח הגרעין התקין שבילד, הוצאת פפירוס, אונ. תל-אביב.
זקס ש., (1982) "על בעיות השילוב (אינטגרציה) של הילד החריג" חוות דעת, עמ. 97-100
חגי ע., (2005) ילד שלי מיוחד. על ילדים עם קשיים תחושתיים, מוטוריים, שפתיים, תקשורתיים והתנהגותיים. מודן, בן שמן.
כהן רז ר., (1981) "הגדרות החריגות בישראל" (חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך) חוזר מיוחד ט' תשמ"א עמ. 13-14
כרם-לישנסקי, ר.  (1996 )  פריחת הניצן : סיפורו של פרח – ילדה עם תסמונת דאון. ירושלים: הוצאת ית"ד.
לייזר י., ( 1999 ) ממצאים מבלבלים ? מה חושבים המורים : שילוב תלמידים  חריגים בכיתות רגילות הד החינוך ג ' ע.  22 - 17 , 12 , 11 43-42 3.
לייזר י ,.( 1995) , קשיים לשילוב הילד החריג בכיתה רגילה הד החינוך כרך ט (
לסינג, ד.  (1994 )  הילד החמישי. תל אביב: הוצאת עם עובד.
נאור מ., (1978) "שתי דרכים לטיפוח מודעות לילדים חריגים במסגרת הכשרת מורים", עבודת מ.א. אונ. תל-אביב
מכון מו"פת (1995) שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה מכון מו"פת ומשרד החינוך והתרבות ת"א
מלטון, ד.  (1975 )  טוד, סיפורו של אב שחילץ את בנו מגורלם של פגועי מוח. הוצאת צ'ריקובר.
מרגלית מ., מירון מ., (1982) "עמדות כלפי חריגות ואסטרטגיות שינוי" עיונים בחינוך, 33, עמ. 129-136
מק'קראקן, מ. (1982 )   חמודית, ילדה מיוחדת במינה. תל אביב: ספרית פועלים.
עומר, ד. ( 1998)  אני אתגבר. הוצאת שרברק.
עינת, ע.  (1978 ) שיטת חנה'לה, סיפורה של נערה שלא ידעה לקרוא. הוצאת צ'ריקובר. פורמן, ב.,( 1999) .לזכות מחדש בילדות מאושרת. קרית טבעון, נורד
פלוריאן ו., (1977) "עמדות כלפי אנשים עם נכות פיסית - השוואה בין נוער יהודי וערבי בישראל" מגמות כ"ג עמ. 185-192
פלזר, דוד ג. (2000) ילד ושמו "זה"  תל-אביב, מודן

פרינס-יוז, דון.  (2006) שירת הגורילות. אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר.

 צח-שורץ, א., קציר גולן י., (2002) הילד הכי שמח בעולם. קרית-גת, דני ספרים.
רונן, ח. (1990) שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה ואחרי זה נשאר הזיכרון הוצאת עד
רימרמן א. (1986) " סינגור לנכה התפתחותי - בסיס קונספטואלי" בתוך: רימרמן א., רייטר ש., חובב מ., (עורכים) נכות התפתחותית ופיגור שיכלי. ת"א צ'ריקובר.
שולמן ש ., חן מ., והד ש., (1988 ) שילוב ילדים חריגים בחינוך הרגיל עם חקיקת חוק החינוך . בתוך דנילוב י,.( עורכת ):  ניירות עמדה והחלטות ועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית , תכנון מדיניות החינוך משרד החינוך והתרבות : ירושלים. ע. 103 - 83
שיינין מ., (1990) "עמדות כלפי חריגות של תלמידים ומוריהם בבתי ספר יסודיים" חיבור לשם קבלת התואר ד"ר לפילוסופיה, אונ. חיפה
שכטמן צ., (1991 )החריג במסגרות רגילות ממצאים אמפיריים שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב ותכנית התערבות. דפים . ע. 59 - 54 , 13 ,
שרי, א.  נדר, ע.  (1982 )  רון, בין הפסיכולוג לילד עם ליקוי מוחי מזערי.  תל אביב: הוצאת פועלים. 
שרי, א. קליין, פ.  ( 1970 )  יעל, התפתחות אישית בתהליך תרפיה. תל אביב: הוצאת רשפים.
שרצר, מ. מוצפי, ד. (1991) "הכשרה לשילוב הילד החריג בחינוך הרגיל"  דפים 43-51 13
חוזר מנכ"ל דצמבר 2003 , בחינות.

http://www.education.gov.il/mankal/indux/sd4bk4_3_25.htm
תומאס, ס.מ.(1991) "גישות מורים כלפי שילוב תלמידים בכיתות רגילה"  קשר עין גיליון 81-86
 
 
 

 

 

48.     .Duckitt, J (1992) The social psychology of prejudice N.Y. Praeger

49.     .Guttman, T., Bar-Tal, D. (1981) The effect of pupils origin on perception and expectations
by teachers of disadvantaged and advantaged Educational Psychology 1 (3)

50.     . Lewis, A. (1995) Children's understanding of disability N.Y.: Routledge

. Walsh, D. (1988) Critical thinking to reduce prejudice Social Education 52 280-282