הגדל חלון

האדם אינו אלא
שאול טשרניחובסקי

האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה,
האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו,
רק מה-שספגה אזנו עודה רעננה,
רק מה-שספגה עינו טרם שבעה לראות,
כל אשר פגע במשעולי-טללים ילד
מתלבט, נכשל על כל גוש ועי-אדמה,
בעוד בסתר נפשו ובלא-דע ערוך
מזבח, עליו יקטיר מדי יום ביומו
למלכת-השמים, לכוכב ומזלות.
ואך ברבות הימים ובמלחמת-ישות,
ומגלת ספר חייו הולכה מתפרשת, --
ובאו אחד אחד, ויגלה פשר
כל אות ואות וסמל סמל כל הבאות,
שחקקו עליה בראשית בריתה, --
האדם אינו אלא תבנית-נוף מולדתו.

 

השיר במלואו בן חמישה בתים. קישור לשיר:

 

http://www.shin1.co.il/forum/forums.php?fid=13&sid=3114&sortby=