הגדל חלון

המכללה האקדמית לחנוך אורנים

החוג למחשבת ישראל

דת ומדע בהגות היהודית והנוצרית בימי הביניים

עבודת סיכום

 

ד"ר גתית הולצמן

Gitit9@smile.net.il

 

 

חלק א

ענו על שתיים מן השאלות הבאות:

 

1. א. מה היו הרקע והנסיבות לצמיחת הפילוסופיה היהודית בימי הביניים?

ב. מה הן העמדות השונות בנוגע ליחס בין מדע, תבונה ואמונה דתית?

בסס דבריך על שני המחקרים הבאים:

רפאל ישפה, פילוסופיה יהודית בימי הביניים, תשס"ה, כרך א עמ' 66 81.

BM 552 J67 2005

דב שורץ, אמונה ותבונה תשס"א, עמ' 9 21.

BM 520.6 S38 2001                                                              

 

2. הסבר את עמדתו של ר' סעדיה גאון בנוגע ליחס בין אמונה לתבונה.

בסס את דבריך על:

א.   ספר האמונות והדעות: הקדמההמאמר השלישי.

ב.      אחד מן המחקרים הבאים:

רפאל ישפה, פילוסופיה יהודית בימי הביניים, תשס"ה, כרך א  עמ' 200 215.

אליעזר שביד, ר' סעדיה גאון, הפילוסופים הגדולים שלנו, תשנ"ט, עמ' 21 33.

BM 547 S38 P5 1999

דב שורץ, אמונה ותבונה תשס"א, עמ' 22 35.

                                                     

 

3. הסבר את עמדת ר' יהודה הלוי בנוגע ליחס שבין פילוסופיה ונבואה.

בסס את דבריך על:

א.    ספר הכוזרי: מאמר ראשון  סעיפים לא - מג , סב - סז , צה - צט;

                         מאמר רביעי סעיפים ג - ז ; טו - יז.

ב.      אחד מן המחקרים הבאים:

רפאל ישפה, פילוסופיה יהודית בימי הביניים, תשס"ה, כרך ב  עמ' 350 365.

אליעזר שביד, ר' יהודה הלוי הפילוסופים הגדולים שלנו, תשנ"ט, עמ'  140 155.

דב שורץ, אמונה ותבונה תשס"א, עמ' 36 55. 

 

4. הסבר את דברי הרמב"ם על היחס בין מקורות ההכרה השונים ועל מעמדו וחשיבותו של השכל האנושי.

בסס את דבריך על:

א. המקורות הבאים:

מורה נבוכים חלק א פרק ב

מורה נבוכים חלק ג פרק נא

ביאור מילות ההגיון, פרק ח

אגרת לחכמי מונפלייה.

ב.      אחד מן המחקרים הבאים:

אליעזר שביד, הפילוסופים הגדולים שלנו, תשנ"ט, עמ'  195 205; 221 229.

דב שורץ, אמונה ותבונה תשס"א, עמ' 56 82.

 

5. הסבר את השקפתו של יצחק אלבלג לגבי היחס בין התורה לפילוסופיה באופן כללי.  התייחס בהקשר זה גם לדיונו בבריאת העולם.

בסס תשובתך על:

א.    ספר תיקון הדעות, עמ': 1 - 4 ; 37 - 38 ; 43 - 45 ; 50 -52.

ב.      אליעזר שביד, ר' יצחק אלבלג, הפילוסופים הגדולים שלנו, תשנ"ט, עמ' 324 – 330.

ג.      יוליוס גוטמן, משנתו של יצחק אלבלג, עמ' 78 – 95.

 

6. הסבר את השקפתו של ר' חסדאי קרשקש בנוגע ליחס בין הכרת האל באופן שכלי, לבין אהבת האל על ידי האדם.

בסס תשובתך על:

א.     ספר אור השם.

ב.     אליעזר שביד, ר' חסדאי קרשקש, הפילוסופים הגדולים שלנו, תשנ"ט, עמ' 379 – 425.

                                                           

חלק ב

ענו על אחת מן השאלות הבאות:

 

7. צפה  בהרצאתו של פרופ' הרב דני הרשקוביץ העוסקת ביחס בין מדע לאמונה.

הסבר את רעיונותיו וחווה את דעתך על הדברים.

 

8. מנה את הישגיו המדעיים והפילוסופיים של גלילאו גליליי על פי המחקרים הבאים:

שמואל סמבורסקי, הפיסיקה של המאה ה 17,  תשמ"ט, עמ' 22 - 35.

QC 3 S33

        

המחשבה הפיסיקאלית בהתהוותה : מן הפילוסופיה הקדם-סוקראטית עד הפיסיקה של הקוואנטים : אנתולוגיה /ערך והוסיף מבואות והערות שמואל סמבורסקי, תשמ"ז, עמ' 223 - 243.

QC 3 S3         

 

9. ישעיהו ליבוביץ, בין מדע לפילוסופיה : מאמרים, הרצאות ושיחות, כינס והביא לדפוס אפרים יעקב, ירושלים, תשמ"ז.

א.    עיין בספר בין מדע לפילוסופיה.

ב.      בחר אחד מפרקי הספר, סכם את תוכנו וחווה עליו את דעתך.

B 5059 L44 L4

 

10. אדוארד ג' לרסון, קיץ לאלים: משפט סקופס והוויכוח המתמשך בארצות-הברית על דת ומדע, תל אביב 2005.

א.    עיין בספר קיץ לאלים.

ב.     בחר אחד מפרקי הספר, הצג את תוכנו ודון בעקבות הדברים בויכוח על דת ומדע.

KB 724 R4012 L316 2005

 

 

לכל תשובה 33 נקודות.

 

היקף העבודה: עד 10 עמודים מודפסים.

 

תאריך אחרון למסירת העבודה: 3.3.2010

 

אין לכתוב את העבודה בזוגות או בקבוצות!

כל תלמיד צריך לנסח את התשובות בשפתו הוא.

בכל מקרה של ציטוט ממקור כלשהו יש להביא את הציטוט בין מרכאות, ולציין את מקורו המדוייק.

עבודה שתצטט טקסט כלשהו  ללא איזכור המקור תפסל.