תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 0  ציון עובר: 90 שנת לימוד 2009

מבוא לאוטיזם ולקויות תקשורת

09110320513ש'03
עדי נאמן
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

מטרת הקורס הינה הכרות עם ההפרעות על הקשת האוטיזם (ASD)תוך התמקדות בסוגיות חינוכיות טיפוליות ואתיות העולות מן השטח


הנושאים (תוכנית הקורס)

הנושאים שילמדו בקורס: הכרות עם המושגים, מרכיבי הקשת, תסמונות, אוטיזם- הגדרה ומאפיינים כללים, תיאוריית ה MIND, לקויות תקשורת ושפה, תקשורת תומכת וחלופית, התמודדות משפחות, שילוב במסגרות חינוך וקהילה, יחסי חיברות ותרבות פנאי.

ציון יהיה מורכב מבחינה מסכמת


דרכי הוראה - למידה
הרצאות
חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

נוכחות חובה

קריאת חובה

מבחן מסכם


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)
ציון במבחן מסכם
ביבליוגרפיה

קריאת חובה:

  1. דואק-חורי, ס. ואייל, ש. (2003). הקשר בין Joint attention  והתפתחות התקשורת (מילולית ולא מילולית) אצל ילדים עם אוטיזם בגיל הרך. ד"ש דיבור שפה ושמיעה, 25, 3-18.
  2. ירמיה, נ. ושקד,מ. (1998) תיאוריית הmind  והתפתחות חברתית, פסיכולוגיה ז (1) עמ' 77-92
  3. כשר, א. (2003). אוטיזם והפרגמטיקה של השפה. דש: דבור ושמיעה, 25, 109-126.
  4. פרית', א. (1997). אוטיזם- פשר החידה. תל אביב- ספרית הפועלים  פרקים 5, 6.
  5. Gael I. Orsmond,G.I., Wyngaarden Krauss,M.& Seltzer, M. M. (2004) Peer Relationships and Social and Recreational Activities Among Adolescents and Adults with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders.34, (מתורגם לעברית)
  6. Mesibov, G. B., Adams, L. W., & Klinger, L. G. (1997). Autism: Understanding the Disorder. New York: Plenum Press.
  7. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev). Washington, DC: American Psychiatric Association. Pp. 69-84.

אפשר לקרוא גם:

ספרים:

לוינגר, ס. (2002). הכושר לקשר. קרית ביאליק - הוצאת ספרים "אח".

מישורי, ע. (1992). אוטיזם וליקויי תקשורת. ישראל - אלו"ט, אגודה לאומית לילדים אוטיסטים.  

פרינס-יוז, ד. (2006). 1964- שירת הגורילות : ההתמודדות שלי עם האוטיזם. אור יהודה : דביר.

פרית', א. (1997). אוטיזם- פשר החידה. תל אביב- ספרית הפועלים  פרקים.

שחל-פורת, ש. (2006). האם אתה מקשיב, האם אתה עונה לי. בני ברק : ספרית פועלים.

לוטן, מ. (2007). מלאכיות הדממה- תסמונת רט: המדריך השלם. רמת גן: הוצאת רותם.

אמונס,פ. ג. ומק’קנדרי אנדרסון, ל. (2008).לקויות סנסוריות : למידה, התפתחות ולקויות סנסוריות על הרצף האוטיסטי, ADHD, לקויות למידה והפרעה דו קוטבית. קרית ביאליק : "אח", 

מאמרים:

אור, מ. (1993). אוטיזם ותיאוריית ה- MIND. פסיכולוגיה: כתב-עת מדעי ישראלי לעיון ולמחקר , ג', 126-139.

איל, ש. (2003).  הקשר בין JOINT ATTETNION והתפתחות התקשורת (מילולית או לא מילולית) אצל ילדים עם אוטיזם בגיל הרך. דש: דבור ושמיעה , 25, 3-17.

בן-מאיר, ע. (1997). הקבוצה כמודל טיפולי לילדים עם אוטיזם. נתיבי קשר , 7, 44-45.

גולדברג, ש. (1992). מוסיקה - כלי טיפולי לעידוד תקשורת בין-אישית אצל הילד האוטיסט. כתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק , 1. 133-146.

גמליאל, י., ירמיה, נ. (2008). מדדים לאיתור ואבחון הפרעות ברצף האוטיזם בשנים הראשונות לחיים. פסיכו-אקטואליה, יולי, 42-52.

היק, ד. (2001). טיפול בבעיות התנהגות אצל אוטיסטים באמצעות סיפורים חברתיים בבי"ס "עופר" חיפה: תיאורם של שני מקרים. תקשורת תומכת וחליפית, 17, 59-66.

ויטני, ט. (2006). שילוב תלמידים עם אוטיזם: השפעת תוכנית התערבות על רמת השחיקה, עמדות ואיכות התקשורת אתם בקרב התלמידים עם התפתחות תקינה בכתה. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום , 21 , 55-68.

וינשטין, נ. (2003). טיפול אינטראקטיבי במשפחות עם ילדים הלוקים בהפרעות ספקטרום ה- PDD'S. דש: דבור ושמיעה , 25, 49-62.

ולגרין, ר.(2003). שילוב קלינאי תקשורת בתכנית טיפול התנהגותית, APPLIED-BEHAVIOR-ANALYSIS-ABA, לילדים עם לקויות תקשורת. דש: דבור ושמיעה ,25, 91-95.

חצרוני, א., (1999). פיתוח תקשורת באמצעות המחשב בקרב ילדות עם תסמונת רט. תקשורת תומכת וחליפית , 15, 36-41.

טרטמן, א. (1997). המחשב - כלי לטיפוח תקשורת וקוגניציה לאוכלוסייה הלוקה באוטיזם . נתיבי קשר , 7, 16-18.

ינקו, ד. (2003). תקשורת תומכת וחלופית אצל אוכלוסיה עם אוטיזם: נקודת מפגש בין פילוסופיה למציאות. דש: דבור ושמיעה , 25, 63-74.

יעקב, ל.ר. (2003). הורה שותף בחדר טיפולים תיאור מקרה. דש: דבור ושמיעה, 25, 35-48.

ירמיה, נ. (1996). TOM)  THEORY OF MIND) באנשים עם אוטיזם בבעלי תסמונת דאון ובבעלי פיגור מאטיולוגיה לא ידועה. נתיבי קשר , 5, 19-23.

כרמי, מ. (1997). טיפול קבוצתי עם אחים לילדים אוטיסטים ,תאור מקרה,. שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה , 11, 218-227.

לוי, א., (1996). ראשית הדרך - הטיפול במשפחות ופעוטות עם הפרעה התפתחותית נרחבת P.D.D. בגיל הרך (שנה וחצי עד שלוש שנים) . נתיבי קשר ,4, 430-433. 

לוין, י. (2003). טיפול בליקוי חברתי של ילד עם אוטיזם בתפקוד גבוה (HIGH-FUNCTIONING-AUTISM) בשיטת 'סיפורים חברתיים' דש: דבור ושמיעה , 25, 97-108.

מישורי, ע. (1994). אוטיזם - נתיבים להתמודדות.  נתיבי קשר, 1,7-23.

מישורי, ע. (1996).  גישה מערכתית בפיתוח לאנשים שירותים הלוקים באוטיזם בישראל ציוני דרך ומגמות. נתיבי קשר, 4, 9-14.                                            

סינקליר, ג. (1998). אל תתאבלו עלינו. נתיבי קשר , 9, 29-32.

סמוכה, מ. (1998). אוטיסטים על עצמם. נתיבי קשר , 8, 40-47.

סמוכה, מ. (2003). שילוב תלמידים עם אוטיזם בחינוך הרגיל . סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום , 18 , 83-86.

עצמון, ש. (2003). מודל ה- DIR לאבחון וטיפול בילדים עם קשיים התפתחותיים נרחבים  (PDD'S). דש: דבור ושמיעה , 25, 19-24.

צוק, ת. (2001). ילדים בעלי אוטיזם וספרים "רב-חושיים". סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום , 16, 87-91.

רוזנבך, ג., (2000). גישה הוליסטית בטיפול בילד אוטיסטי. גלי עיון ומחקר , 9, 89-90.

שרף, ע. (1998). תהליכים ברכישת תקשורת: שימוש בתקשורת תומכת וחליפית אצל ילדות "תסמונת רט" - מלוח חפצים ועד למילה הכתובה.  תקשורת תומכת וחליפית , 14, 50-55.

 

אתרי אינטרנט:

 

Adams, L.,Gouvousis, A.,VanLue, M, & Waldron, C. (2004). Social Story Intervention: Improving Communication Skills in a Child with an Autism Spectrum Disorder. Focus on Autism and other Developmental Disabilities, 19, 87-94.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev). Washington, DC: American Psychiatric Association. Pp. 69-84.

Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. & Frith, U., 1985. Does the autistic child have a 'Theory of Mind'? Cognition, 21: 37-46.

Kerr, K. P., Smyth, P. & McDoewell, C. (2003). Precision Teaching Children with Autism: helping design effective programs. Early Child Development and Care,173, 399-410.

McKee, S. A., Harris, G.T., Rice, M.E. & Silk, L. (2007). Effects of a Snoezelen room on the behavior of three autistic clients. Research in Developmental Disabilities, 28, 304-316.

Mesibov, G. B., Adams, L. W., & Klinger, L. G. (1997). Autism: Understanding the Disorder. New York: Plenum Press.

Scattone, D., (2008). Enhancing the Conversation Skills of a Boy with Asperger’s Disorder through Social StoriesTM and Video Modeling, J Autism Dev Disord, 38, 395-400.

Tissot, C., & Evans, R. (2003). Visual Teaching Strategies for Children with Autism. Early Child Development and Care, 173, 425-433.

White, S. W., Keonig, K. , Scahill, L. (2007). Social Skills Development in Children with Autism Spectrum Disorders: A Review of the Intervention Research, J Autism Dev Disord, 27, 1858-1868.