תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 0  ציון עובר: 90 שנת לימוד 2009

ניהול פדגוגי-תכנית עבודה בית ספרית

09390300006שת02
קליה הילו
 אופי הקורס
 שעור ותרגיל
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

מטרות הקורס

1)     גיבוש תפיסת אחריות המנהל במערכת החינוך  להכנת וביצוע  תוכנית עבודה פדגוגית של ביה"ס בטווחים משתנים.

2)     מחזון למעשה – גיבוש חזון אישי בדרך לגיבוש חזון חינוכי בית ספרי והכרה בחיוניות תוכנית העבודה למימוש החזון.

3)     הקניית מתודות וכלים מעשיים לניהול תוכנית עבודה בית ספרית  ותכנון אסטרטגי כולל.

4)     הקניית כלים יישומיים לניהול זמן אפקטיבי והתנסות בבניית תוכנית עבודה אישית, שתהווה בסיס לתהליך שינוי אותו יוביל בשנת הלימודים השנייה במסגרת הקורס "הובלת שינוי"

 


הנושאים (תוכנית הקורס)

נושאי למידה

1)     מחזון אישי לחזון ארגוני – מהו חזון ואיך מנסחים אותו? הקשר בין חזון נורמות וערכים. מהו החזון שלי? מהו חזון ארגוני? איך הופכים חזון אישי לחזון ארגוני? תפקיד החזון בצמצום הפער התפקודי של ביה"ס.

2)     על מה כדאי להלחם בביה"ס – מה צריך להיות בתוכנית העבודה הבית ספרית? על מה אנו מוותרים? איך מגדירים את מטרות הארגון כנגזרת מהחזון? כיצד יצירת חזון משותף מהווה שלב הכרחי בקידום שיתוף פעולה בביה"ס? מדוע שיתוף פעולה הכרחי לבניית תוכנית עבודה בית ספרית וליישומה?

3)     מי מנהל את מי?  כיצד נרחיב את עיסוקנו בעיקר ובמה שיש לו ערך? הקשר בין יומן המנהל לתפקוד אפקטיבי שלו  ולתוכנית העבודה הבית ספרית.

4)       תכנון כולל – ניהול אסטרטגי בדרך לארגון ממוקד אסטרטגיה. מדוע ארגון ממוקד אסטרטגיה אפקטיבי יותר? שלבים בגיבוש תוכנית עבודה –  מחזון להגדרת מטרות,  גורמים מעכבים וגורמים מקדמים, קדימויות, יעדים ומדדי הצלחה משאבים, ולו"ז לביצוע. מחזוריות ועקביות בתכנון אסטרטגי. בניית תוכנית עבודה אישית.

5)     בניית מנהיגות – "מנהיגות אינה מתת אל, מנהיגות היא התמחות", תוכנית העבודה הבית ספרית כדרך לבניית מנהיגות ניהולית.


דרכי הוראה - למידה

דרכי הוראה

1)     למידה עיונית וניתוח של תיאוריות, מודלים, תפיסות ומושגים.

2)     בדיקה וחקר של דוגמאות מהשטח, כאלה שיובאו על ידי הקבוצה ואחרות.

3)     התנסות מעשית בכתיבת תוכנית עבודה אישית על פי יעדים לפרויקטים ישומיים,  שיבחרו על ידי הסטודנטים.

4)     פעילות סדנאית הקשורה לנושאי הלימוד.


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

חובות סטודנט

1.      נוכחות על פי תקנון הקורס.

2.      השתתפות פעילה בשיעורים.

3.      קריאת חומר ביבליוגרפי.

4.      ביצוע משימות במהלך הקורס.

5.      שיתוף בהתנסויות מקצועיות.

 


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

 הערכת הסטודנט                                                                                 

הגשת משימות במהלך הקורס.

עבודה מסכמת ומודפסת במועד.


ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה

1.      אבירם, ר. (1999). מתכנית לימודים לתכנית חינוכית, הצעת עקרונות יסוד חינוכיים לבית ספר יסודי  עתידני.

2.      דרוקר, פיטר. (2000). אתגרי הניהול במאה ה - 21. הוצאת מטר.

3.      כפיר, אהרון. (1997). ארגון וניהול - עיצוב ושינוי. הוצאת צריקובר.

4.      לם, צ. (2000). לחץ והתנגדות בחינוך. תל-אביב: ספריית פועלים.

5.      מכון ארבינגר. (2000). לצאת מהקופסא-מבעיות לפתרונות. הוצאת פקר.

6.      נבו, ד..( 2001) 'הערכה בית ספרית דיאלוג לשיפור בית הספר, תל-אביב:רכס.

7.      סרג'ובני, ת. ג. ( 2002). ניהול בית ספר היבטים עיוניים ומעשיים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

8.      פולן, מ., הארגריבס, א. (1999). על מה כדאי להילחם בבית הספר?, ירושלים, מכון ברנקו וייס

9.      פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים. תל-אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

10.  פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. הוצאת צריקובר.

11.  קובי סטיבן  (1998)  העיקר להתחיל בעיקר הוצאת אור עם

12.  קרן, א. (2000). ניהול מתקדם. הוצאת כנרת.

13.  שרן, ש., שחר, ח. ולוין, ת. (1998) בית הספר החדשני-ארגון והוראה. הוצאת רמות.