תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 0  ציון עובר: 90 שנת לימוד 2010

פדגוגית)חקר תהליכים ודילמות חינוכיות - סמינריון יי

10110130401ה'01
ד"ר מרים הראל
 אופי הקורס
 הדרכה
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

רציונל: קורס זה מבוסס על הגישה המכירה בחשיבות של הכשרת מורים המכוונת לחקירה ולרפלקטיביות. הכיתה ובית הספר הם עולם עשיר של תהליכים חינוכיים, אישיים וחברתיים ומסגרת מורכבת של למידה אנושית. בקורס זה יזהו הסטודנטים תופעות/שאלות/בעיות, המתבלטות כבעלות עניין ומשמעות מתוך ההתנסות בכיתת האימון. הסטודנטים יערכו מחקרים איכותניים בהיקף מצומצם, במטרה לפתח תובנות מעמיקות של התופעות החינוכיות. קיימת אינטגרציה בין קורס זה לבין הקורס "מחקר חינוכי איכותני", החושף את הסטודנטים לעקרונות הגישה ולכלי המחקר שלה ומעניק לסטודנטים כלים להתבוננות מעמיקה, שיטתית ומשמעותית בתופעות חינוכיות.

תכנית הלימודים בקורס "חקר תהליכים ודילמות חינוכיות" נבנית במשותף ע"י המדריכה והלומדים, על פי נושאי המחקרים של הסטודנטים. במסגרת השיעורים תהיה הרחבה והעמקה בנושאים שהוצגו במחקרים ע"י הרצאות, דיונים, קריאה ביבליוגרפית וסדנאות.

מטרות הקורס: 

א.      גיבוש תפיסת תפקיד חינוכית הומניסטית.

ב.      פיתוח תובנה של תופעות חינוכיות.

ג.       פיתוח היכולת לקשר בין תיאוריה, מעשה ויצירת ידע חינוכי חדש.

ד.      פיתוח מיומנויות להתמודדות עם בעיות/תופעות/שאלות חינוכיות.

ה.     התנסות בעריכת מחקר בגישה האיכותנית.

ו.        מתן אפשרות להעברה, האחדה ויישום של הנלמד בשנים א' וב'.


הנושאים (תוכנית הקורס)

נושאי הלימוד:

הנושאים הספציפיים יקבעו על פי נושאי המחקרים שייבחרו על ידי הסטודנטים:

1. אקלים כיתה

                     א.         מרכיבי אקלים כיתה: נורמות, תקשורת ויחסים בינאישיים, מנהיגות, דיאלוג, ציפיות, ארגון סביבה לימודית, סדר ונוהל, לכידות ועוד.

                     ב.         חינוך ערכי חברתי, אקלים מצמצם אלימות.

 

2. משמעת
א. הכרות עם מגוון של גישות תיאורטיות לטיפול בבעיות משמעת.
ב. כלים לניתוח אירוע משמעתי.

ג. סיבות ומניעים להיווצרות בעיות משמעת.

ד. דרכי תגובה שונות לטיפול בבעיות משמעת ומניעתן.

 

3.  יחסי מורים הורים - מעורבות הורים בבית הספר ובתהליך החינוכי

א. הכרת הקשיים ביצירת יחסי גומלין בין ההורים לבין המערכת הבית ספרית.

ב. בין התערבות למעורבות.

ג. דרכים לשיתוף פעולה בין ההורים לבין המערכת הבית ספרית.

ד. כללי תקשורת וניהול שיחה עם הורים

 

4. שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה

א. זיהוי צרכים מיוחדים אצל לומדים בכיתה הרגילה.

ב. דרכים לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה.


דרכי הוראה - למידה

חקר אישי בהנחיית המרצה/מדריכה פדגוגית

דיונים, הרצאות, סדנאות


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

האופי התהליכי של הלמידה בקורס מחייב הקפדה יתרה על נוכחות בשיעורים.

 • נוכחות רצופה תוך השתתפות פעילה בשיעורים.
 • עבודת מחקר שתכלול: העלאת שאלת מחקר, איסוף נתונים (תצפית, ראיון), ניתוח, דיווח.
 •  השאלה/בעיה/תופעה שתחקר תעלה מתוך ההתנסות בכיתות האימון ותהווה אחד מפרקי הפורטפוליו.
 • הגשת העבודה לבדיקה לצורך שכתוב והשבחה.
 • הצגת המחקר בפני קבוצת ההדרכה.

 


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

הערכת הלמידה:

עבודת המחקר – תהליך ותוצר   60%

הצגת המחקר בכיתה   10%

תפקוד הולם וראוי/יחס לקורס:  30% - השתתפות פעילה, דיוק, נוכחות, התמדה,  אחריות, התנהגות מכבדת.
ביבליוגרפיה

הערות:

- חלק מן הפריטים ברשימה הם חובה לכל תלמידי הקורס, אחרים – בחירה עפ"י נושא המחקר של הסטודנטים.

- פריטים נוספים יימסרו בהמשך, בהתאם לנושאי המחקרים של הסטודנטים.

- מומלץ להעזר בביבליוגרפיה שניתנה בקורסים רלוונטיים שנלמדו בעבר (שילוב, ניווט כיתה וכד').

 

אקלים כיתה/התמודדות עם בעיות משמעת:

1.      בנבנישתי, ר., אסטור, ר. א. ומארצ'י, ר. (2003). התמודדות עם אלימות במערכת החינוך. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 17,  44-9.

 1. גילת, י. (2007). להיות קרוב: עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים. תל אביב: הוצאת תמה מכון מופ"ת.
 2. הרפז, י. (עורך), (2007). "שומעים בעיות משמעת", הד-החינוך (פ"א) 9, אוקטובר 2007 (נושא החוברת כולה: בעיות משמעת).
 3. יריב, א. (1996 ) שיחת משמעת. ירושלים: הוצאת רכס והאגף לת"ל במשרד החינוך והתרבות.
 4. יריב, א. (1999). שקט בכיתה, בבקשה. תל אביב: הוצאת רכס.
 5. כהן, א. (1996). חינוך לערכים בשיעור. בת ים: הוצאת ספרי נועם.
 6. מרינה, ש. (2001). השפעתה של התכנית "כישורי חיים" על רמת התוקפנות בכיתה ועל אקלים כיתה. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

8.      משרד החינוך (2008). של מי העונש הזה? 4 הממ"ים – ירחון לקידום מנהיגות,  מקצועיות, מקצוענות ומצוינות במנהל הבית ספרי בחינוך היסודי. גיליון 20.

9.      משרד החינוך (2004,2000). חוק זכויות התלמיד. תיקון לחוק זכויות התלמיד.

10. עומר, ח. (2002). המאבק באלימות ילדים-התנגדות לא אלימה. תל אביב: מודן הוצאה לאור

11. עמית, ח'. (2005). להיות מורה משפיע. בתוך: פלדי, א' (עורך). החינוך במבחן הזמן 2. ת"א: רכס. עמ' 337 – 350. http://www.hebpsy.net/community.asp?id=27&cat=article&articleid=659

 1. פרידמן, י. (1995). אקלים בית הספר ואקלים הכיתה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
 2. רוקח, א. (עורך) (1998). התמודדות בית הספר מול אלימות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
 3. רפינו, ג. (1985). משמעת בכיתה. הוצאת אור-עם, עמ' 29-9 ;50-30 .
 4. שמשי ,  א. (2000). להיאבק באלימות ולהצליח. תל אביב: צ'ריקובר

16. שמעוני, ש., סגל, ש. ושרוני, ו. (1997). משמעת בכיתה – היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. תל-אביב: מכון מופ"ת.

 

 

 1. Astor, R.A., Meyer, H.A., & Pitner, R. (2001). Elementary and middle school students’ perceptions of violence-prone school sub-contexts. The Elementary School Journal, 101, 511–528.
 2. 17. LePage, P., Darling Hammond, L. & Akar, H. (2005), Classroom Management. In L. Darling Hammond and R. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. (pp. 327-357). San Francisco: Jossey-Bass.

(מתורגם על ידי ד"ר אליעזר יריב)

 

מידע נוסף באינטרנט:

Discipline Profiles: http://www.mcrel.org/pdf/noteworthy/learners_learning_schooling/dtable.asp

אלימות במערכת החינוך- מאמרים:

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=811

 

מעורבות הורים בבית הספר:

 1.  וקסמן א. ובלאנדר ד.(2002). מעורבות הורים בחינוך, נייר עמדה 26: דגמים של שיתוף אזרחים. עמ' 55-71. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה
 2. נוי, ב. (1995). הורים ומורים כשותפים במעשה החינוכי. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.

3.      פישר, י. (2009). ההורים וביה"ס: יחסי גומלין ומעורבות. דפים: כתב עת לעיון למחקר בהכשרת מורים, 47, 11-40

4.      פרידמן, י.  ופישר, י. (2002). הזדהות וערות: יסודות במעורבות ההורים בעבודת ביה"ס. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 26, 7-32.

 1. פרידמן, י. ובנדס- יעקב, א. (1999). קונפליקט ומשבר – הורים אל מול ממסד החינוך. ירושלים: מכון סאלד.

 

 1. Pomerantz, E.M. (2007).The How, Whom, and Why of Parents` Involvement in Children`s Academic Lives : More Is Not Always Better. Review of Educational Research, 77 (3), 373-410.

 

חוזרי מנכ"ל משרד החינוך:

 • חוזר מיוחד י"ז, מאי 1996.
 • חוזר נז/10 – 429 – יוני 1997.
 • חוזר נט/1(ג) – ספטמבר 1998.
 • חוזר נט/10(א) (תשנ"ט) – יוני 1999.
 • חוזר מנכ"ל סא/4 (ב) דצמבר 2000.

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים:

1.      ארז, מ. (2000). שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים וקשיים מרובים בכיתה הרגילה – מחלום למציאות. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, (1) 15, 55-39.

2.      חנן, ר. (2001). הכללתם של ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, (1) 6, 79-71.

 1. מק'קורמק, מ. (2000). ילדים מיוחדים צרכים מיוחדים. תל אביב: רכס ואיתאב.
 2. משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד (תשמ"ח). חוק חינוך מיוחד.
 3. משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד (תשס"ג). שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל (תיקון 7).
 4. סימפסון, נ. (1998). הילד לקוי הלמידה בבית ובבית הספר. בני ברק: הוצאת חוקת.
 5. עינת, ע. (2000). לקויי למידה – האתגר. תל אביב: הוצאת רכס.
 6. כהן, א. ולייזר, י. (2006).  עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים על פי קטגוריות החריגות וחומרתן ותפיסת הכישורים להתמודדות עם תלמידים אלה בכתה המשלבת, גלי עיון ומחקר, 15 , 19-38.

9.      שנקר, ר' ופרוס, ש' (2003). התפקוד החברתי של תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים במערכת החינוך הכללי – מושגי יסוד. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, (3) 12,     166-151.

10. קליפלד, ע. (2003).  גורמים המשפיעים על עמדות מורים ביחס לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. הכנס החמישי "מורים חוקרים באורנים", י"ט באייר, תשס"ג, 31 במאי 2003.

 

 1. Everington, C., Stevens, B. & Winters, V.R. (1999). Teachers attitudes, self competence, and need of support for implementation of inclusive educational programs. Psychological reports, 85, 331-338

 

מידע נוסף באינטרנט:

http://www.education.gov.il/

http://www.ldonline.org

http://www.hood.edu/seri.serihome.htm

http://www.iusb.edu/

http://busboy.sped.ukans.edu/