תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2011

נורמה וליקויים בקריאה

11110127171ש'01
אושרי בלמס
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

1.   הבנת התהליכים והגורמים העומדים בבסיס רכישת הקריאה, ההבנה והכתיבה.

2.   הכרות עם מודלים להתפתחות תקינה של קריאה, הבנה וכתיבה.

3.   ליקויים או עיכובים בשלבי הקריאה, ההבנה והכתיבה.

4.   היכרות עם הסטנדרטים המצופים בחינוך הלשוני בתחומי הקריאה, ההבנה והכתיבה.

5.   ניתוח פרופיל הקריאה, ההבנה והכתיבה של ילד בהתאם לשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא ובזיקה למודלים ולסטנדרטים שנלמדו בקורס.


הנושאים (תוכנית הקורס)
1.   קריאה - הגדרות ומושגים.

2.   גישות עיקריות להוראת הקריאה: מודל המטה- מעלה Bottom-up, מודל המעלה-מטה Top- Down, והמודל האינטראקטיבי.

3.  מודלים התפתחותיים וקוגניטיביים להסבר תהליך הקריאה: פרית'      (1985), צ'ול (1990),  ואדמס (1990).

4.  היבטים בהתפתחות לקויה של תהליך הקריאה.

5.  מודל התפתחותי להסבר תהליך הכתיבה.

6.   היכרות עם הסטנדרטים המצופים בחינוך הלשוני בתחום הקריאה, ההבנה והכתיבה.דרכי הוראה - למידה

שיעורים פרונטאליים בשילוב התנסויות, ניתוחי מקרה ודיונים.חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

השתתפות מלאה ופעילה בשעורים הכוללת:

א.  השתתפות בדיונים המבוססים על חומר הקריאה.

ב.  הבאת דוגמאות  מהעבודה המעשית.

ג.  לקיחת חלק פעיל בפעילויות הניתנות במהלך השיעורים.

הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

1.   השתתפות פעילה בשיעורים ............................-   10%

2.   הגשת עבודה יישומית במהלך הקורס............... -   30%

3.   מבחן מסכם.................................................  -  60%

 

הערה חשובה לתשומת לבכם:

לא תינתן אפשרות להגשה חוזרת של התרגיל. תרגיל אשר יוגש באיחור – לא ייבדק.


 


ביבליוגרפיה

קריאת חובה:

אבן, י. (2004). כדי להבין את הנקרא צריך לדעת מילים ולהכיר את העולם. בתוך: הד החינוך 78 (10), עמ' 12-19.

כל-טוב, י. (1997). דיסלקסיה והמודעות הפונולוגית. בתוך: הגיגי גבעה, ה'.

 קריאת רשות:

אולשטיין, ע. (תשמ"ב), קשרי גומלין בין כתיבה וקריאה וכשירותו של הקורא, בתוך: ש. בלום-קולקה, י. טובין ור. ניר (עורכים), עיונים בחקר-השיח: קובץ מאמרים, ירושלים: אקדמון, עמ' 83-51.

אנגל, ר. (1994). דיסגרפיה – היבטים עיוניים ומעשיים בלקות הכתיבה. רמות, ת"א.

בנטין, ש' (1997) על הקשר שבין פונולוגיה, מודעות פונמית ותהליכי

          קריאה. בתוך: י' שימרון (עורך). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון    

          בישראל. עמ' 184-202. הוצאת מאגנס.

ברוכי, א. פרייליך, צ. ושוורץ, מ. (2001) טיפוח מודעות פונולוגית בקרב

        ילדים. הד ארצי.

גיליס מ,( 1988). הבנת הנקרא- תיאוריה ומעשה. מט"ח. 1988

הניק א, צלגוב י. (תשנ"ז). אוטומטיות ושליטה כרכיבי מיומנות הקריאה.

        בתוך: מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. עורך שימרון י, עמ'

        166-183, מאגנס,.ולדן, צ. ואשל ר. ( 1995 )

 ווהל, א. אלדן, צ. רון, רותי (2002). למצוא את הדרך: קשיים בקריאה,

       בכתיבה ובכתיב. דרכי הערכה וטיפול. האוניברסיטה הפתוחה.

ווהל, א. ושלו, ח. (1998) קריאה- תאוריה ומעשה: לומדים ומלמדים

         אוריינות. רמת אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. כרך א',

         יחידה 2. עמ' 97-115.

טובלי א. (1994).הקריאה כתהליך אינטראקטיבי בין הקורא לטקסט.

         מקראה או"פ עמ' 23-35.

טלמור, מ. (2003). הוראה מתקנת הלכה למעשה. תלפיות: המכללה

         האקדמית לחינוך.

לוין, א., אמסטרדמר, פ. וקורת, ע. (1997). ניצני כתיבה בגיל הגן - היבטים

       התפתחותיים והשפעת מבנה הלשון. בתוך: י. שימרון (עורך), מחקרים

       בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. י-ם: מאגנס.

מושון, ל. (2007). לדעת ללמד לקרוא בכיתה א'. בתוך: אתרוג: כתב עת

       לענייני חינוך, יהדות וחברה, 36, עמ' 30-33.

מליץ ע, מליץ צ. (1993). אסטרטגיות למידה תיאוריה ומעשה.המכון

       לשיפור השגים לימודיים בע"מ, באר שבע.

עזר, ח. (1995). מודל להוראת ההבעה בכתב. מכון מופ"ת.

פרוסט, ר. בנטין, ש. (1990). תהליכי תפיסת מלים כתובות וקריאה בשפה

        העברית. בתוך: עיון ויישום בפסיכולוגיה, קובץ לזכרו של ישראל

        ליבליך, אוניברסיטה העברית, ירושלים, עמ' 186-177.

פרוסט ר, (תשנ"ז). עקרונות לימוד הקריאה בשפה העברית: ניתוח השיטה

       הפסיכובלשנית להוראת הקריאה. מתוך מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. עורך שימרון י, עמ' 290-307, מאגנס,.

קוזמינסקי,ל. וקוזמינסקי,א. (1994 ) ההשפעה של האימון במודעות

        פונולוגית בגיל הגן על ההצלחה ברכישת הקריאה בבית הספר. חלקת

        לשון , 14-15, עמ' 7-28 .

שמרון,י. (1997).  [עורך] ,מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל:

       רכישת הלשון,קריאה וכתיבה,ירושלים:האוניברסיטה העברית

       והוצאת מגנס.

שמרון, י. (1989). פסיכולוגיה של הקריאה והבנת טקסט.  ספריית

       "אוניברסיטה משודרת"' משרד הביטחון- ההוצאה לאור: תל-אביב.

       עמ' 71-106.

שני, מ., לחמן, ד., שלם, צ., בהט, א., זייגר, ט. (2006). ערכת א-ת: מערכת

        לאבחון ליקויים בתהליכי קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות.

        המדריך העיוני והיישומי למאבחן, פרק 3, עמ' 78-79. בהוצאת אגודת

        ניצן ומכון מופ"ת .

Adams, MJ (1994). Beginning to read: thinking and learning about print. Chap 5.

 

     Atwell, N. (1984). Writing and reading literature From the inside out. Language Arts, 61(3), 240-252.

 

Chall, J. S. (1996). Stages of reading development (2nd ed.) Fort Worth, TX: Harcourt-Brace.

 

Chall, J.S.(1983). Stages of reading development. New York: McGraw-Hill.

 

Chard, D. J., Vaughn, S. & Tyler, B. J. (2002). A Synthesis of Research on Effective Interventions for Building Reading  Fluency with Elementary Students with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, vol. 35 (5), 386-406.

 

Frith, U.( 1985). Beneath the surface of development in learning dyslexia. In: K. Patterson, J. Marshall & M. Coltheart (eds). Surface Dyslexia: Neuropsychological and cognitive studies of phonological reading. N.J.: Hillsdale.

 

Gombert, J.E. & Fayot, M. (1992). Writing in Preliterate children. Learning and instruction, 2, 23-41.

 

Hoover, W. H. & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 127-160.

 

Jackson, N. E. & Coltheart, M. (2001).Dual-route Theories of reading. In Routs to reading success and failure. N.Y: Psychology Press. Chapter 3. pp 39-70.

 

Kintsch, W. & Rawson, K.A..(2005). Comprehension .  In Snowling MJ, Hulme C. The Science of Reading: A Handbook.. Blackwell publishing  pg. 208-226.

 

LaBerge, D., & Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic  information processing in reading. Cognitive Psychology, 6, 293-323.

 

Meyer, M., & Felton, R. (1999). Repeated reading to enhance fluency: Old approaches and new directions. Annals of Dyslexia, 49, 283-306.

 

Pikulski, J.J., & Chard, D.J. (2005). Fluency: Bridge between decoding  and reading comprehension. The Reading Teacher, 58,(6), 510-519.

 

Rayner, K. & Pollastek, A. (1989). Writing systems. In Rayner, K.E. & Pollastek, A. The Psychology of Reading. New Jersey: Prentice Hall. Chapter 2.

 

Reutzel, D. R. (2009). Reading Fluency: What every SLP and teacher should know. The ASHA Leader, 14 (5), 10, 12-13.

 

Samuels, S.  (1979). The method of repeated reading. The Reading Teacher, 32, 403-408.

 

Share, D.(2004) Dyslexia in Hebrew. In: Goulandrise, N.(Ed.) Dyslexia in different languages: Cross-Linguistic Comparisons. Whurr Publishers. Chp 11. pp, 208-234.

 

Share D, Levin I.(1999) Learning to read and write in Hebrew. In: M. Harris and G. Hatano (eds), Learning to read and write : A Cross linguistic Perspective. Cambridge University Press. Pp. 89-111.

 

Snowling MJ, Hulme C.(2005) Orthographic systems  and skilled word recognition process in reading (ram frost). In The Science of Reading: A Handbook... Blackwell publishing.  pg. 273-280, 281-286.

 

Snowling MJ, Hulme C.(2005) The Science of Reading: A Handbook..Blackwell publishing. Pg 6-23.

 

Stanovich, K. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21, 360-406.

 

Wimmer, H., Landert, K., Linortner, R., & Hummer, P. (1991). The relationship of phonemic awareness to reading acquisition: More consequence than precondition but still important. Cognition, 40, 219-249.

 

Young, A., Bowers, P. G., & MacKinnon, G. (1996). Effects of prosodic modeling and repeated reading on poor readers' fluency and comprehension. Applied Psycholinguistics, 17, 59-84.