תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2011

המקרא והוראתו - חלק א' (תורה)

11110127174ש'01
חנה ידען
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

1. הכרת עקרונות ומטרות תכנית הלימודים במקרא.

2. הכרת הרצף ההיסטורי וההיסטוריוגראפי המשתקף בתנ"ך.

3. קריאה, הקשבה, עיון ודיון ,בירור גבולות הסיפור המקראי, מבנהו, סוגו, הבנת משמעותו, מסריו, השאלות המעסיקות אותו, מה נמצא "מתחת" לטקסט.

5. תרגול שיטות עבודה : קריאה רהוטה (ניקוד, טעמים), עיון בפשט, בפרשנות, בקונקורדנציה, קריאת ביבליוגרפיה.

 6. נלמד דרכי תיווך והוראת הטקסט בכיתה תוך הקשבה למה שהוטבע בו על ידי יוצריו וממקום של חתירה להוסיף על הישן את חידושנו אנו.  

7. למידת הרלבנטיות של הטקסטים מאז ועד ימינו בשיח ובתרבות היהודי ישראלי, כטקסטים מכוננים. נצמח מהטקסט לאקטואליה, נאפשר דיאלוג בין דורי, תוך הארת נקודות השקה לעולמנו.

8. נדון בתנ"ך כטקסט משקף  תקופה וגם כעל- זמני.

          


הנושאים (תוכנית הקורס)

תוכנית הלימודים - למקרא בכיתות א- ג – הכרתה, והכרת הקשיים בלימוד המקרא ובהוראתו והנחלתו לתלמידים.

 

מבוא - הכרות עם הרציונל של הוראת המקרא ליסודי, חומר הלימוד, הדגשים המיוחדים לגיל, הקניית קריאה נכונה והבנה של השפה, טעמי מקרא,  הקניית הרצף העלילתי, לימוד מקרא בהיבט קוגניטיבי, רגשי חווייתי.

 

פרק א- הבריאה – בראשית א1- ב 4 a- הייחוד בתיאור הבריאה מבחינה צורנית, תוכנית, סיפור הבריאה והפולמוס האנטי מיתולוגי המשוקע בו, ייחוד יום השבת.

סיפור גן עדן- בראשית ב 4 b  - ג' 24 – חטא האכילה מעץ הדעת- הפרת הצו האלוהי שפגעה בהרמוניה בין האדם לאלוהים, לאשתו, ולבעלי החיים.

 

פרק ב- סיפורי האבות- סיפורי אברהם- בראשית יב', כב', הבטחות הזרע והארץ לאברהם , מסעות אברהם וחזקתו על הארץ, ניסיון עקדת יצחק.

 

פרק ג- משה ויציאת מצרים- שמות א,ב, ג, ז- יא המהלך משעבוד לגאולה .

שמות יט- כ- מעמד הר סיני ועשרת הדברות.

דברים-  ועיקר היהדות- מצוות ייחוד האל, אהבתו, תלמוד תורה, תפילין ומזוזה.


דרכי הוראה - למידה

עיון, דיון, תרגול, הוראה פרונטלית.


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)
  1. נוכחות מלאה בשעורים
  2. השתתפות פעילה
  3. הכנת מטלות שוטפות במהלך הקורס כנדרש לעיתים תדרש הגשתן לבדיקה.
  4. קריאה של ביבליוגרפיה
  5. מבחן התמצאות על פרקים נבחרים  מהתורה בסיום סמס' א' והגשת עבודה המאפשרת יישום כלי העבודה שנתנו במהלך הקורס.

הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

20%- השתתפות פעילה  הכוללת קריאה והתייחסות לטקסטים והגשת מטלות במהלך הסמסטר בהתאם לנדרש.

30%- מטלה סופית בסיום סמסטר א'- מבחן התמצאות בתורה.

50%-   מטלה סופית בסיום סמסטר א'- לימוד וניתוח של יחידת הוראה בהתאם לבחירתכם על פי תכנית הלימודים לכיתות א- ג והגשת הצעה לדרך הוראתה למרצה. (הוראות מפורטות ימסרו בהמשך)


ביבליוגרפיה

מבוא:

 

1.       אברהם  בודנר , הוראת הסיפור המקראי בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים , מכון מופת, תל אביב, 1994.

2.          יאירה אמית, מטרות ודרכים בהוראת המקרא בביה"ס הכללי,  אוניברסיטת ת"א, ביה"ס לחינוך. 1981.

.

3.            עמנואל  אלון, טעמי המקרא , רכס, אבן יהודה 1987.

 

4.       צבי אדר, הערכים החינוכיים של התנ"ך, תל אביב, 1958.

 

5.       שמעון בר- חמא, "על הדרך בה מכין המורה פרק תנ"ך להוראה", מעלות , 2, עמ' 4-7. 1978.

 

6.     שמעון בר- חמא,  "החינוך לקריאה מפוסקת כיסוד להבנת פסוק במקרא", מעלות, 7, עמ' 23- 29.

 

7.      תכנית הלימודים במקרא- חוברת ניתן לרכוש בשכפול (5 ₪) יש גם באתר המפמ"ר מקרא.

 

  

בראשית:

   

1.       אנציקלופדיה עולם התנ"ך ספר בראשית, ירושלים

2.        אנציקלופדיה מקראית, כרך ב', ערך בראשית, ביאליק, ירושלים, 1962.

3.        דעת מקרא , בראשית. ירושלים, מוסד הרב קוק.

4.       מאיר שלו, ראשית - פעמים ראשונות בתנ"ך, עם עובד, 2008.

5.        משה דוד ,  קאסוטו פרוש על ספר בראשית.  ירושלים: מאגנס. תשל"ח.

6.         נחמה  ליבוביץ עיונים בספר בראשית.  ההסתדרות הציונית העולמית. 1967.

 

 

שמות:

1.      אנציקלופדיה עולם התנ"ך, ספר שמות, ירושלים.

2.      אנציקלופדיה מקראית, ערך שמות, ביאליק, ירושלים, 1962.

3.      דעת מקרא , ספר שמות, מוסד הרב קוק, ירושלים.

4.  נחמה ליבוביץ,  עיונים בספר שמות,  ההסתדרות הציונית העולמית. 1970