תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2012

מבוא לחינוך מיוחד בגיל הרך

12110210101ש'02
ד"ר מיכל שיינין
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

1.הבנת תופעת החריגות .

2.הכרת הרקע ההיסטורי להתפתחות החינוך המיוחד.

3.בחינת האספקטים התחוקתיים של החינוך המיוחד.

4.הבנת מקומו של החינוך המיוחד במערכת החינוך.

5. הכרת אוכלוסיית היעד של החינוך המיוחד.

6.הכרת תחומי הטיפול של הח''מ.

7.הכרת מסגרות החינוך המיוחד.

8.הבנת מדיניות השילוב של הילד עם הצרכים המיוחדים בחברה ובקהילה.
הנושאים (תוכנית הקורס)

1. מהו המיוחד בחינוך המיוחד?

2. בחינת דרכי טיפול ייחודיות בחינוך המיוחד.

3. אוכלוסיות היעד של החינוך המיוחד.

א.    פיגור שכלי.

ב.     הפרעות רגשיות.

ג.       לקויי למידה

ד.     מגבלות פיסיות ומוטוריות.

ה.    ליקויים חושיים.

ו.       הפרעות תקשורת  (N.L.D)

4. מסגרות חינוכיות וטיפוליות בחינוך המיוחד.

5. דרכי עבודה ייחודית בחינוך המיוחד.

6. היבטים תחוקתיים של מסגרות החינוך במיוחד.

7. שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.

8. עבודת צוות בינדיסיפלינארית בחינוך המיוחד.

9. משפחתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים ודרכי התמודדותה.

 

 


דרכי הוראה - למידה
הרצאות,דיונים,הדגמות באמצעות סרטי ווידאו.
חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

1.     נוכחות מלאה בשיעורים.

2.     השתתפות פעילה.

3.     כתיבת עבודה מסכמת, בהנחיית המרצה.

 


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)
1.השתתפות פעילה בהרצאות.10%

2.קריאת מאמרים משיעור לשיעור.20%

3.כתיבת עבודה מסכמת.70%


ביבליוגרפיה

חובה:

דרסלר דליה (1992), קשיים באינטגרציה סנסו-מוטורית וביטוייהם בהתנהגות ילדים, הד הגן, חוברת ד', מאי 92, עמ' 375-381.

 ליפשיץ אסתר (1992), הוראה טיפולית וחינוך מיוחד בגיל הרך, הד הגן, חוברת ד', מאי 92, עמ' 362-369.

 פלאוט אביבה (1994), תלמידים ליקוי שמיעה - אתגרים בחינוך ובהוראה, אח.

קליין פ' (1985), ילד חכם יותר, הגמשה שיכלית בגיל הרך, אוניברסיטת בר-אילן

 

רשות:

גומפל, ת. (1999). החינוך המיוחד בישראל לקראת שנת 2000: מאין באנו ולאן אנו חותרים? סוגיות בחינוך המיוחד ושיקום, 14 (2) עמ' 71-82.

 לייזר, י. ואבישר, ג. (2000). תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 16(1), עמ' 25-48.