תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2012

מבוא לייעוץ חינוכי

12392010005שת02
חני הלוי, קרן אדוריאן
 אופי הקורס
 שעור ותרגיל
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

הקניית מושגים בסיסיים בתחום היעוץ החינוכי:

הגדרות תפקיד היעוץ, התפתחות היסטורית, מימנויות התערבות, תחומי העבודה וכלים ייעוציים.


הנושאים (תוכנית הקורס)

1. היעוץ החינוכי מהו?- הגדרות והתפתחות היסטורית.

2. הכרות עם מודלים  כמו: היוועצות, מניעה,התערבות בעת משבר,

3. תכונות היועץ והשפעת אישיות היועץ על עבודתו.

4.אתיקה מקצועית

5. כלים וטכניקות בייעוץ

6. מערכתיות בעבודת היועץ החינוכי.


דרכי הוראה - למידה
הרצאות ודיונים בתכני הקורס בשילוב התנסויות רלוונטיות לנושאי הלימוד
חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

- נוכחות בשיעורים.

- עבודת אמצע סמסטר 

- מבחן סיכום  


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

ראיונות במהלך הקורס- 10%

- מבחן סיום- 90%


ביבליוגרפיה

-  אנטונובסקי,א. (1998) המודל הסלוטוגני כתיאוריה מכוונת בקידום הבריאות. מגמות: ל"ט (1-2).

 

-  בן עזרא, ג'. זילברמן,ד. (2001) היעוץ החינוכי והגישה המערכתית. שפ"י, משרד החינוך.

 

 

- קלינגמן,א.,אייזן,ר. (1990) ייעוץ פסיכולוגי הוצאת רמות, אוני' תל אביב

 

- קלינגמן, א, ארהרד ר., עורכים, (2004) ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה הוצאת רמות, אוני' תל אביב