תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2013

הערכה חינוכית (גיל הרך)

13110140103ש'01
ד"ר ענת גלר
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

דיון עקרוני על מושג הערכה.

דיון עקרוני על מושג הערכה במסגרות חינוך לגיל הרך.

סוגי הערכה

הכרת תוכניות בגיל הרך

הכרת תוכניות של משרד החינוך

הערכת תוכניות בגיל הרך.

בניית תוכנית שנתית


הנושאים (תוכנית הקורס)

הקורס עוסק בהערכה בגן הילדים ומתמקד בגישה ההומוניסטית.

הערכה היא תשתית לדיאלוג בין הילד, הגננת והתוכן.

שימוש ההערכה כבסיס לתכנון תכנית ופעיליות בגן.

שימוש הערכה כמשוב לגננת על האקלים בגן.

בקורס נערוך הכרות עם מושגי יסוד כלליים בהערכה חינוכית ובהערכת תוכניות לימודים ונתנסה בבניית כלי הערכה חלופיים להערכת תכניות לימודים בגן הילדים.


דרכי הוראה - למידה

לימוד עמיתים, עבודה בקבוצות, עבודה אישית, קבוצות דיון


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

קריאת מאמרים וסיכומם מידי שבועיים

שני תרגילים בכיתה

עבודה כתובה : אפשרויות.

1. הערכת תוכנית

2. הערכת אינטראקציה עם ילד

3. בניית תוכנית שנתית


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

נוכחות 10%

קריאת מאמרים והגשת מטלות 40%

 שני תרגילים 20%

עבודה מסכמת 40%


ביבליוגרפיה
        טל, ק' (2002). כשירות חברתית:התפתחות,הערכה,טיפוח,והתמודדות.
         טל, ק' (2006). תכנון שנתי לפיתוח כישורים חברתיים אצל ילדי הגן,הד הגן, א',

טל, ק' ( 2005 ). הערכה בגיל הרך. הד הגן, תשס"ה, חוברת ג'.

טל, ק' ( 2008 ). משחק החיים. הד הגן ד, יוני, 14-24

     סלע, ל., (2004): תוכנית לימודים ליבה וסטנדרטים בחינוך הקדם יסודי.

           נייר עמדה  בתוך אתר מופ"ת: http://portal.macam.ac.il/articlepage

פרידמן, י' (2008). הערכת תכניות חברתיות וחינוכיות: ממודל הקופסה השחורה להערכה דינאמית מבוססת תיאוריה.

טל, ק' ( 2008 ).  משחק החיים. הד הגן ד, יוני, 14-24

פרידמן, י' (2005) הזכות לשינויים שמורה. הערכה מבוססת תיאוריה:מודל להערכת פעיליות בגיל הגן.הד הגן תשס"ו ב,40-51

קווים מנחים לעשייה חינוכית משרד החינוך (2010)

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/548AB173-9E06-4E5F-9960-1830B082C391/113451/KavimManhim.pdf