תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2013

הוראת מקרא בגן הילדים

13110220412ש'01
ד"ר סיגל אחיטוב, ד"ר יונינה דור
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

·         הבנת הרציונאל שעומד בבסיס לימודי התנ"ך בגן הילדים.

·         להכיר את תכנית הלימודים במקרא בגני הילדים בישראל.

·         ללמד את אופן התכנון של סיפור סיפורי התנ"ך בהקפים שונים: מתכנון שנתי ועד ליחידה סיפורית.

·         הבנת הזיקה בין זהות הגננת לבין האופן בו היא מספרת את סיפורי התנ"ך בגן.

·         הכרות עם הייחודיות של התנ"ך כתחום דעת ספציפי והחיבור של תחום דעת זה עם תחומי דעת אחרים הנלמדים בגן הילדים.

·         למידה של גישת הוראה המותאמת לשלבים ההתפתחותיים המאפיינים את ילדי הגן, תוך התייחסות לשונות הקיימת בקבוצת הילדים.

·         לפתח מיומנויות חשיבה רפלקטיבית ובקורתית.


הנושאים (תוכנית הקורס)

·         גישות להוראת התנ"ך בישראל

·         הכרת תכנית הלימודים הממלכתית של משרד החינוך במקרא, לגן ולכיתות א-ב

·         סיפורי התנ"ך כמשתקפים בזהות הגננת והקהילה.

·         סיפורי תנ"ך וילדי גן – רלוונטיות ואותנטיות מול מורכבות.

·         מקומה של הגננת מול מקומם של הילדים בסיפור.

·         סיפורי תנ"ך בגן ככלי לעבודה בגישה קונסטרקטיביסטית.

·         יחס בין פשט הכתוב למדרש.

·         התמודדות עם שפת המקרא בגן.

·         תרבות חזותית: הכרות עם אמצעי המחשה לסוגיהם, ושיקולים בבחירתם.

·         עקרונות התיווך הבאים לידי ביטוי בסיפורי התנ"ך לילדי גן.


דרכי הוראה - למידה

דיונים בביבליוגרפיה נבחרת.

 

התנסות ראשונה בסיפור סיפורי תנ"ך לילדים.

 

מפגש ממשי עם אמצעי המחשה מגוונים.

 

הכרות עם חומרים הנמצאים במרכז "מעיין"


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים.

 

קריאה והתייחסות פעילה לפריטים ביבליוגראפים מתאימים.

 

הכנת משוב אישי על סיפור התורה המסופר בגן והצגתו בכתה.

 

ביצוע מטלות שוטפות במהלך הסמסטר.

 


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

השתתפות סדירה ותורמת.

 

שפה עברית תקינה. קריאה תקנית של הטקסט המקראי.

 

בקיאות ודיוק בתכנים, התמודדות אקדמית, קישורים למיגוון תחומי דעת.

 

יכולת חשיבה וניתוח הבאה לידי ביטוי בהשתתפות פעילה בכתה.

 

הגשה בזמן של ניתוחי המשובים האישיים על סיפורי התנ"ך בגנים.

 

גילוי של אחריות, יושרה ואכפתיות.

 

רפלקטיביות


ביבליוגרפיה

חובה:

 

1.      אדר צ. הערכים החינוכיים של התנ"ך, תל אביב 1954.

 

2.      יציאת מצרים ומתן תורה, מקרא לגיל הרך למוסדות חינוך ממלכתיים, האגף לתוכניות לימודים, הוצאת מעלות, ירושלים, 1982.

 

3.  לוי ר. גדול השלם מסכום חלקיו: פגישה עם התנ"ך השלם" הד הגן, א', 2006

 

4.      מתחילים מבראשית, סיפורי בראשית לגיל הרך בחינוך הממלכתי דתי, האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים, הוצאת מעלות, ירושלים, 2001.

 

5.      סיפורי האבות וסיפורי יוסף, מקרא לגיל הרך למוסדות חינוך ממלכתיים, האגף לתוכניות לימודים, הוצאת מעלות, ירושלים, 1992.

 

6.      "סיפורי התנ"ך בגן הילדים – עיון ומעש" הד הגן, ע', א' 2006.

 

7. עוז ל. "סיפורי יוסף ואחיו ביטיפה רכה", הד הגן, א' 2006.

 

8. קובובי ד. "ספרותרפיה", עמ' 144-154, מאגנס, 1992

 

9. קרן תל"י, "סיפורים בעלי ערך - סיפורי מקרא בראי הערכים לגיל הרך" , מדריך וערכת תמונות, 2005

 

10.      תוכנית הלימודים במקרא לחינוך הקדם יסודי, האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים, הוצאת מעלות, 2003.

 

 

רשות:

 

1.      ביאליק ח.נ ורבניצקי י.ח ספר האגדה, הוצאת דביר, תל אביב 1973.

 

2.      האס מ., מנצורה ש. וגביש צ. "שופר מקרטון – זהות יהודית מתגבשת בילדות המוקדמת. הצעה לעיון מחודש." הד הגן, עב', ב', 2007

 

3.      סיפורים מימים עברו, לקט אגדות חז"ל לגיל הרך, האגף לתוכניות לימודים, הוצאת מעלות, ירושלים, 1999.

 

4. יאיר זקוביץ, "ריחוק צורך קירבה", מקרא וחינוך, אורנים, 1995,  עמ' 8

 

5. קליין, פ. (1985). ילד חכם יותר – הגמשה שכלית בגיל הרך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן   

 

 

    

רשות:

 

     Mardell, B., & Abo-Zena, M. M. (2010). Kindergartners explore spirituality.12.  Young Children, 65 (4), 12-17.